novembar 24, 2010

Plan i program za Letnju izviđačku školu

Jedan od prvih „uvodnih“ kampova u izviđaštvo se sproveo 2009. godine na Vrdniku. Oni koji su bili tada na Vrdniku setiće se ovog programa. Oni koji nisu bili na Vrdniku imaju priliku da iskoriste i ovaj materijal u organizaciji svojih kampova. Plan i program
novembar 24, 2010

Pomoćni materijal za Geografiju

Ovo je jedna kratka lekcija, nekima poznata sa letnjeg kampa na Vrdniku. Lekciju možete skinuti ovde, a nemu kartu ovde.