Ko smo?

Hrišćanski izviđački savez (HIS) je deo Svetskog „Pathfinder Club-a“ koji je deo Odeljenja službe mladih pri Generalnoj konferenciji Hrišćanske adventističke crkve. HIS je u Srbiji osnovan u novembru 2009. godine kao ogranak Odeljenja službe mladih Jugo-istočno evropske unije Hrišćanske adventističke crkve, dok u svetu „Pathfinder club“ pod tim nazivom egzistira od 1929. godine.

Gde smo?

HIS je savez Hrišćanskih izviđačkih odreda na teritorijama sledećih država: Republika Srbija, Republika Bosna i Hercegovina, Republika Crna Gora i Republika Makedonija.

Koji su naši ciljevi?

Hrišćansko izviđaštvo je vid neformalnog obrazovanja – vaspitanja, gde se teži skladnom razvoju duhovnih, fizičkih i intelektualnih sposobnosti. Kao hrišćani smatramo da su sva ova područja neophodna za razvoj zdravih ličnosti, a samim tim i zdravog društva. Priroda je najbolje okruženje za sprovođenje ovog vaspitno – obrazovnog programa. Prvi ljudi živeli su u prirodi i sa prirodom. Poznavali su njene zakonitosti, ona ih je u mnogome oblikovala i uređivala njihove odnose kako na socijalnom tako i na ekološkom nivou. Pojavom civilizacije, pogotovo u modernom dobu, dobu arhitektonskih poduhvata, elektronike i mas medija, čovek biva sve više otuđen od svoje prvobitne sredine. Deca rastu u virtuelnom svetu. Umesto da svoje slobodno vreme provode u prirodi, provode ga u igraonicama sa 3D naočarima. Otuđenošću od prirode, čovek je izgubio osećaj o potrebi za Bogom, izgubio je i svest o prirodnim zakonima, a po najviše u eri komunikacija, izgubio je veštinu neposrednog komuniciranja sa drugim ljudima. Upravo zato svoj program sprovodimo kad god je to moguće van grada u prirodnom ambijentu gde nam se ponovo budi osećaj poštovanja prema prirodi i njenom Tvorcu. Gde se bez savremenih komunikacionih sredstava učimo neposrednoj komunikaciji, onakvoj kakva je oduvek postojala.

Rezultat našeg delovanja

Rezultat našeg delovanja su: Generacije mladih ljudi koji iznad svega poštuju Boga, kao Stvoritelja Univerzuma i čovečanstva. Generacije koje uzdižu moralne principe iznad svih društvenih normi. Generacije koje su svesne pojedinačne odgovornosti u izgradnji zdravog društva. Generacije koje umeju sticati i čuvati prijateljstva. Generacije koje vole sve ljude, bez obzira na rasne, verske, polne, socijalne i druge razlike. Generacije sa ekološkom svešću i svešću o samoodrživosti nasuprot eksploataciji prirodnih dobara.