Obećanje

Zato što me Bog voli, uvek ću davati sve od sebe!
Božijom milošću biću čist, ljubazan i veran.
Pridržavaću se zakona izviđača,
biću Božji sluga, a čovekov prijatelj.