Izviđački kamp 2024. u Đevđeliji, Severna Makedonija

MG Balkan 24′ (Obuka za vođe izviđača)
februar 10, 2024
Prikaži sve

Izviđački kamp 2024. u Đevđeliji, Severna Makedonija

Od 2. do 7. jula 2024. godine održaće se izviđački kamp Jugoistočne evropske unije u Đevđeliji (Severna Makedonija). Tema ovog kampa je „Pod Božjim šatorom“.

🔴 DATUM: 2 – 7.  jul 2024.


🔴 CENA KAMPA (boravak na kampu, aktivnosti, hrana).


     – Smeštaj u šatorima: 67€
     – Smeštaj u krevetima u čvrstom objektu: 90€


Posebne grupe sa olakšicama:


– Deca do 7 godina koja spavaju u šatorima: 40€
– Učešće na kampu bez spavanja i samo sa ručkom: 35€


NAPOMENA: Sve cene važe do 15. juna nakon čega se uvećavaju za 10 eura.


🔴 ORGANIZOVANI TRANSPORT – naplaćuje se dodatno u zavisnosti od broja prijavljenih


Uplata na račun za sve koji su u Srbiji:
Račun: 105-2156414-08 (AIK banka)
Primalac: Hrišćanska adventistička crkva
Svrha uplate: Donacija za izvidjacki kamp
Uplatu obavezno izvršiti na ime učesnika


Uplata za sve koji su van Srbije, a deo su Unije (BiH, Crna Gora i Makedonija):
Uplatu izvršiti u EUR vođi odreda

Informacije za uplatu na račun za sve koji su van Srbije (a nisu deo JIEU): https://www.adventisti.net/informacije/donacije/. Kontakt osoba: Mirela Lukić (mirela.lukic @ adventisti.net)

🔵 Za putovanje maloletne dece u inostranstvo potrebna je overena SAGLASNOST roditelje ili staratelja


🟢 Od svih osoba koje žele da borave na kampu se očekuje neki vid pomoći u radu.


🔵 Za boravak na kampu potrebno je obezbediti POTVRDU o postojećem zdrastvenom osiguranju u skladu sa zakonom o recipročnoj hitnoj medicinskoj pomoći ili posebno plaćeno putno osiguranje.


🟠 Ishrana na kampu je veganska sa dodatnim mliječnim proizvodima i jajima (radi osoba sa alergijama). Ukoliko imate posebne zahteve za ishranu ili alergije, molimo vas da to unesete u predviđeno polje.


Molimo vas da pažljivo popunite prijavu!