Materijalima za vođe odreda možete da pristupite klikom na link ispod. Za pristup vam je potrebna šifra koju možete dobiti od uprave HIS-a.