Poletarci

• Na epoletama nalaze se trakice prisutnosti sa kampova u organizaciji Hrišćanskog izviđačkog saveza.
• Ukoliko se nosi uzica, ona se nosi na levoj strani zakačenoj na epoletu a sa druge strane završava se na ili u levom džepu.
• Oznaka čina nalazi se jedan prst iznad levog džepa simetrično naspram njega.
• Razni ordeni zaslužnosti na kampovima ili posebnim događajima mogu da se nose na levom džepu.
• Trakica sa imenom i zastavom države gde živi izviđač se nosi jedan prst iznad desnog džepa. Trakica može da sadrži lično ime, prezime, nadimak (pristojan) ili kombinaciju istih sa ili bez skraćenica.
• Jedan prst ispod tog amblema nalazi se internacionalni amblem Hrišćanskih poletaraca “Adventurer world” a jedan prst ispod njega amblem Hrišćanskih poletaraca “Adventurer club”.
• Na desnom rukavu jedan prst ispod ruba rukava nalazi se grb grada odakle izviđač dolazi.
• Jedan prst ispod grba grada na desnom rukavu predstavlja mesto koje može da sadrži najviše četiri amblema po izboru poletarca, poređanih u obliku romboida.
• Nikakva druga obeležja ne mogu da se nose na uniformi (osim na levom džepu). Sve ostalo može da se stavi na lentu koja ide preko desnog ramena i pada niz levu stranu.
• Marama za poletarce se uvija tako da ostane jedan manji trougao koji je dovoljno velik, kada se stavi oko vrata, da se na leđima vidi grb odreda koji je prišiven na njoj. Od napred se marama može zavezati u neki prigodni čvor ili provući kroz neki predmet koji će je držati.

Izviđači i skauti

• Na epoletama nalaze se trakice prisutnosti sa kampova u organizaciji Hrišćanskog izviđačkog saveza.
• Ukoliko se nosi uzica, ona se nosi na levoj strani zakačenoj na epoletu a sa druge strane završava se na ili u levom džepu.
• Oznaka čina nalazi se jedan prst iznad levog džepa simetrično naspram njega.
• Razni ordeni zaslužnosti na kampovima ili posebnim događajima mogu da se nose na levom džepu uključujući i srebrni i zlatni orden Adventističke omladine.
• Trakica sa imenom i zastavom države gde živi izviđačse nosi jedan prst iznad desnog džepa. Trakica može da sadrži lično ime, prezime, nadimak (pristojan) ili kombinaciju istih sa ili bez skraćenica.
• Na levom ramenu jedan prst ispod ruba rukava nalazi se (ukoliko to izviđač ima) amblem master gajda ili PLA.
• Jedan prst ispod tog amblema nalazi se internacionalni Hrišćanski izviđački amblem “Pathfinder world” a jedan prst ispod njega amblem Hrišćanskih Izviđača “Pathfinder club”.
• Na desnom rukavu jedan prst ispod ruba rukava nalazi se grb grada odakle Izviđač dolazi.
• Jedan prst ispod grba grada na desnom rukavu predstavlja mesto koje može da sadrži najviše četiri amblema po izboru izviđača, poređanih u obliku romboida.
• Nikakva druga obeležja ne mogu da se nose na uniformi (osim na levom džepu). Sve ostalo može da se stavi na lentu koja ide preko desnog ramena i pada niz levu stranu.
• Izviđačka marama se uvija tako da ostane jedan manji trougao koji je dovoljno velik, kada se stavi oko vrata, da se na leđima vidi grb odreda koji je prišiven na njoj. Od napred se marama može zavezati u neki prigodni čvor ili provući kroz neki predmet koji će je držati.

Uzice (oznake vođa)

Na levom ramenu izviđača koji učestvuju u vođstvu nalaze se uzice koje označavaju funkciju tog izviđača. Boje uzica imaju sledeće značenje:
Zelena: pomoćnik za posebne zadatke
Plavo-crna: zamenik vođe jata
Plava: vođa jata
Crveno-crna: zamenik vođe Hrišćanskog izviđačkog odreda
Crvena: vođa Hrišćanskog izviđačkog odreda
Srebrno-crna: zamenik vođe Saveza Hrišćanskih izviđačkih odreda pri oblasti
Srebrna: vođa Saveza Hrišćanskih izviđačkih odreda pri oblasti
Zlatna: vođa Hrišćanskih Izviđača pri uniji
Bela: Vođa Hrišćanskih izviđača pri Diviziji/Generalnoj konferenciji