januar 20, 2010

Igra za vežbanje semafora

Ova igra će vam pomoći da na jedan interesantnan način proverite i poboljšate svoje poznavanje znakova semafora. Igru možete naći na linku: http://www.scoutpark.net/signa/index.asp
januar 14, 2010

Vezivanje čvorova

Poznavanje čvorova može biti veoma korisno, ako ne nekada i presudno, kako za izviđače, tako i za one koji žele da obogate svoje znanje i sposobnosti. Predstavljamo vam internet stranicu „Grogovi animirani čvorovi„. Na ovoj stranici možete pronaći kako se vezuju čvorovi i vezovi za izviđačke potrebe, planinarenje, nautiku i za još mnoge druge prilike. Da bi naučili kako […]