Uprava

Vođa Hrišćanskog izviđačkog saveza: David Šili

Sekretar: Alma Bosnić

Blagajnik: Brankica Zelenkapić

Vođa HIS-a za Severnu oblast (Vojvodina): David Šili

Vođa HIS-a za Južnu oblast (Srbija bez Vojvodine i Crna Gora): Milomir Radović

Vođa HIS-a za Bosnu i Hercegovinu: Nataša Mihajlović

Vođa HIS-a za Makedoniju: Dragoslav Metodiev