Uprava


Vođa Hrišćanskog izviđačkog saveza:Ivan Popović
Sekretar: Alma Bosnić
Blagajnik: Brankica Zelenkapić
Vođa HIS-a za Severnu oblast (Vojvodina): David Šili
Vođa HIS-a za Južnu oblast (Srbija bez Vojvodine i Crna Gora): Milomir Radović
Vođa HIS-a za Bosnu i Hercegovinu: Nataša Mihajlović
Vođa HIS-a za Makedoniju: Vlado Arsov