Kampovanje na Tikvari 2011
mart 20, 2011
Najveći sastanak Izviđača upućuje izazov da se “pobede divovi”
maj 19, 2011

udzbenici za vestarstvaUdžbenici koji su namenjeni za 2011. godinu su kompletirani i spremni za upotrebu. Za ovu godinu pripremili smo tri udžbenika:

Sva tri udžbenika služe za učenje veštarstava, a uključuju i pitanja i odgovore za test prilikom polaganja. Od ovih veštarstava jedino Komunikacija omogućava dva nivoa polaganja: drugi i treći (čvorologija i orjentiring omogućavaju samo drugi nivo). Na HILK-u 2011 svi izviđači koji su članovi HIOa imaće priliku da polože bilo koji od ovih veštarstava (ako neko želi, može i sva tri veštarstva).

Podsećamo samo da je za prvi čin „Prijatelj“ između ostalog potrebno i da se ima položeno dve veštine (prvi nivo) ili veštarstva (drugi ili treći nivo), tako da ukoliko položite barem dva od ova tri veštarstva, još ove jeseni ćete moći da položite za prvi čin (ukoliko ispunite i uslov redovne prisutnosti na sastancima lokalnih odreda tokom poslednja tri meseca ili 6 sastanaka).