Novi YouTube kanal
jun 6, 2011
Izviđački kamp u Sloveniji
avgust 20, 2011


Od 27. juna do 4. jula održan je Hrišćanski izviđački kamp Jugoistočne evropske unije na planini Golak u Makedoniji. Izviđački odredi iz Srbije i Makedonije sa više od 120 izviđača raznih uzrasta okupili su se na nadmorskoj visini od oko 1400 m sa ciljem da kroz druženje u prirodi unaprede izviđačke veštine, ali i da se pre svega približe ostvarenju glavnog cilja postojanja Hrišćanskih izviđača: jačanju ljubavi prema Bogu, ljudima i prirodi. Uprkos nepredviđenim problemima koji su ovaj kamp pratili od samog početka (prve večeri zbog velikog kašnjenja u dolasku, većina izviđača iz Srbije spavala je u autobusu), hladnom vremenu i obilnim padavinama, šatori su podignuti i aktivnosti započete. Život u prirodi, uprkos vremenskoj nestabilnosti i povećanoj hladnoći, bio je dovoljno interesantan da sve probleme potisne u drugi plan.

Dolazak izviđača pobudio je interesovanje i lokalnih medija, koji su ispratili rad i aktivnosti izviđača na Golaku svojim kraćim video zapisom sa lica mesta, ukazujući na zajednički rad hrišćanskih izviđača Srbije i Makedonije.

Hrišćanski izviđači sa sobom nose veliki potencijal za razvoj omladine Hrišćanske adventističke crkve ali i širenje evanđeoske vesti kroz ljubav prema Bogu, ljudima i prirodi, disciplinu, zajedništvo i društveno koristan rad. Zbog toga nas raduje osnivanje svakog novog izviđačkog odreda u bilo kom kraju naše Unije.

Više o svemu što se događalo na kampu možete pogledati na Youtube kanalu Hrišćanskog izviđačkog saveza.
Na stranici ADIC-a možete da nađete još mnogo slika sa kampa koje niste imali prilike da viditehttp://www.adic-bg.info/2011/07/hriscanski-izvidacki-kamp-golak-makedonija/

Igor Bosnić, 9. jul 2011.

Preuzeto sa ADIC-a