Vezivanje čvorova
januar 14, 2010
Igra za vežbanje semafora
januar 20, 2010

 

Semafor je internacionalni sistem komunikacije na daljinu uz pomoć zastavica, štapova, diskova, ili često samo ruku. Slova se očitavaju kada zastavice zauzmu jedno od osam mogućih pozicija. Još od 19. veka ovaj način komunikacije našao je široku primenu, ali se i danas još koristi na nekim mestima. Iako je tehnologija veoma napredovala, semafor još uvek može naći primenu u komunikaciji između brodova i u hitnim slučajevima gde je druga komunikacija nemoguća.

Treba imati na umu jednu bitnu stvar dok šaljemo ili primamo ovakve poruke. Kada osoba šalje poruku nama, uglavnom će biti okrenuta prema nama licem k’ licu, zbog čega će svi znaci izgledati kao da su u ogledalu sprem onih znakova koje bi mi slali. Na ovoj tabeli pokazani su znaci kako izgledaju kada ih neko šalje nama, a ukoliko vi želite da šaljete znake, onda trebate sve da „okrenete u ogledalu“, kako bi primalac mogao da razume vašu poruku.

Da bi što bolje naučili preporučen je sledeći način vežbanja. Razvrstajte znakove u nekoliko grupa. Najbolje bi bilo da se rasporede po „krugovima“ (A-G, H-N, O-S, T-Y, J-V, W-X, Z, Brojevi). Kada se nauči jedan krug, možete preći na sledeći krug da samo njega učite, a zatim da ga ukombinujete sa prethodnim znakovima koje ste naučili. Nakon svakog „kruga“ možete sebi zadati vežbe – kratke reči sačinjene od slova koje ste do sada naučili. Na ovaj način osiguraćete se da ćete vrlo brzo naučiti ovaj korisni sistem komunikacije.