Sokolovi u Blicu
10 марта, 2010
Merkati primljeni u izviđače
25 априла, 2010

Dana 10.04.2010 god, Hrišćanski Izviđački Savez dobio je još jednog člana pod nazivom HIO „Kolibri“ iz Alibunara. Velika radost i široki osmeh ove subote bio je na licima mališana iz Vladimirovca, Alibunara, Lokava, Jermenovaca, Konaka i Jarkovca. Na ovoj svečanosti koja je održana u Vladimirovcu, primljeno je šesnaest poletaraca i dva skauta. Da bi neko bio primljen u HIS potrebno je da dolazi na redovne sastanke tri meseca, tako da već idućeg meseca u naš odred biće primljena još dva skauta. Prijem podrazumeva davanje izviđačkog obećanja i stavljanje izviđačke marame oko vrata.

Za sve one koji nisu mogli prisustvovati ovoj svečanosti, objavljujemo izviđačko obećanje (zakletvu) za poletarce i zakone za poletarce.

Zakletva za Poletarce

Zato što me Bog voli, uvek ću davati sve od sebe
Božijom milošću
biću čist, ljubazan i veran
Pridržavću se zakona izviđača,
biću Božji sluga, a čovekov prijatelj.

Zakoni Poletaraca

1. Poletarac je dobar drug, pravedan i hrabar
2. Poletarac poštuje svoje roditelje i starije
3. Poletarac dobro uči. vredan je i nesebičan
4. Poletarac voli Boga, bliženjega i prirodu.

HIP HIP HURA od HIO Kolibri iz Alibunara.