Uprava


Vođa Hrišćanskog izviđačkog saveza: Miroslav Gagić
Sekretar: Bracan Labudović
Blagajnik: Brankica Zelenkapić
Sekretar za materijale i nastavu: David Šili
Ekonom: Dejan Živković
Koordinator za polaganje veština: Marija Blažić
Koordinator za Master Gajd program: David Šili
Vođa HIS-a za Severnu oblast (Vojvodina): David Šili
Vođa HIS-a za Južnu oblast (Srbija bez Vojvodine i Crna Gora): Zoran Sudarević
Vođa HIS-a za Bosnu i Hercegovinu: Marija Stanić
Vođa HIS-a za Makedoniju: Rade Risteski

Upravni odbor HIS-a: Miroslav Gagić, Bracan Labudović, Brankica Zelenkapić, Marija Blažić, David Šili, Dejan Živković, Zoran Sudarević, Marija Stanić, Rade Risteski